CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT
Tác giả: Đoàn Trung Còn
Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác
giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự
cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
GPXB số 728-10/CXB/47-65/THTPHCM
QĐXB số 683/QĐ-THTPHCM
In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt
Nam

tải sách tại đây:

cactongphaidaophật

cactongphaidaophat-doantrungcon

By admin