• Tải về quyển kinh sách Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ – HT Thích Nhất Hạnh dịch miễn phí online

  • Download kinh sách Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ – HT Thích Nhất Hạnh để đi in ấn

  • Đọc sách online Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ – HT Thích Nhất Hạnh tải về điện thoại

  • Tải sách pdf Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ – HT Thích Nhất Hạnh tải về máy tính
  • Tải và đọc kinh sách Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ – HT Thích Nhất Hạnh tải về ipad

Tải sách miễn phí tại đây:

gioi-nu-khat-si-thichnhathanh
gioi-nam-khat-si-thichnhathanh

 

By admin