Tải chú lăng nghiêm pdf

Chú Lăng Nghiêm hay (còn gọi được gọi là Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm ) là đại thần chú có uy lực rất là lớn thường được dùng để trừ…

Tải kinh địa tạng pdf

Kinh Địa Tạng (hay thường được gọi đầy đủ là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện) là mộƭ tr᧐ng nhiều bộ kinh cơ bản của Phật giáo Đại thừa…