• Tải về quyển kinh sách Pháp tu sơ khởi – Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch dịch miễn phí online

  • Download kinh sách Pháp tu sơ khởi – Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch để đi in ấn

  • Đọc sách online Pháp tu sơ khởi – Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch tải về điện thoại

  • Tải sách pdf Pháp tu sơ khởi – Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch tải về máy tính
  • Tải và đọc kinh sách Pháp tu sơ khởi – Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch tải về ipad

Tải sách miễn phí tại đây:

hn-lzr-phaptusokhoi

 

By admin