• Tải về quyển kinh sách Phát tâm Bồ Đề – Hồng Như dịch dịch miễn phí online

  • Download kinh sách Phát tâm Bồ Đề – Hồng Như dịch để đi in ấn

  • Đọc sách online Phát tâm Bồ Đề – Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha – Tiểu Nhỏ tải về điện thoại

  • Tải sách pdf Phát tâm Bồ Đề – Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha – Tiểu Nhỏ tải về máy tính
  • Tải và đọc kinh sách Phát tâm Bồ Đề – Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha – Tiểu Nhỏ tải về ipad

Tải sách miễn phí tại đây:

phat-tam-bo-de-dalailama
phattambode

 

By admin