Lương Hoàng Sám thực sự là linh đơn diệu dược, Pháp bảo vô cùng quý giá, cứu chúng sanh thoát khổ vĩnh viễn, ra khỏi luân hồi và sanh về Tịnh độ. Chúng ta tụng hết mười (10) quyển này thì thấy tinh thần luôn khoan khoái, tâm hồn thánh thiện, đời sống an vui hạnh phúc. Người còn kẻ mất đều được có nhiều lợi lạc.

Tải miễn phí lương hoàng sám tại đây:

luong_hoang_sam_1

Luong-Hoang-Sam-HT-Vien-Giac-Dich-HT-Tri-Tinh-Giao-Chinh—Thieu-Q8C18

LHS-Tron Bo

By admin