Nhân quả được hiểu theo chữ Hán có nghĩa là hạt giống và là bông trái. Ở đây chúng ta nên hiểu nghĩa như sau nhân quả là hành động và kết quả của hành động đó:

Tải miễn phí tại đây:

vongluanhoii

Nhung cau chuyen nhan qua

kinh-nhan-qua-luan-hoi

By admin