• Tải về quyển kinh sách Thích Bồ Đề Tâm Luận – Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch dịch miễn phí online

  • Download kinh sách Thích Bồ Đề Tâm Luận – Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch để đi in ấn

  • Đọc sách online Thích Bồ Đề Tâm Luận – Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch tải về điện thoại

  • Tải sách pdf Thích Bồ Đề Tâm Luận – Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch tải về máy tính
  • Tải và đọc kinh sách Thích Bồ Đề Tâm Luận – Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch tải về ipad

Tải sách miễn phí tại đây:

thichbodetamluan-bodhichittavivarana-tj-vn-09may2010-kq

 

By admin