• Tải về quyển kinh sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch dịch miễn phí online

  • Download kinh sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch để đi in ấn

  • Đọc sách online Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch tải về điện thoại

  • Tải sách pdf Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch tải về máy tính
  • Tải và đọc kinh sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch tải về ipad

Tải sách miễn phí tại đây:

tuyentrachbonnguyenniemphat

 

By admin