Lạt ma Thubten Zopa Rinpoche
Cửa
thỏa mãn
Lời dạy từ trái tim
quái vật Phật giáo Tây Tạng
2007
Bản gốc: Cánh cổng thỏa mãn
Viết bởi Lama Thubten Zopa Rinpoche
Rao giảng ở Thánh Địa
Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, dựa trên cuốn sách “KHAI”
Mở cánh cửa Pháp: Giai đoạn khởi đầu
Hãy trau dồi tâm trí của bạn trên con đường từng bước một
Giác ngộ” (Đây là tuyển tập giáo lý Phật giáo)
Đại Kadampa) Người biên soạn: Luo Zhuo
Gyaltsen, một hành giả Tây Tạng thế kỷ 15.
Viết lời nói đầu cho Kirten Tsangshar Rinpoche
Biên tập viên Elsa Cameron và Robina Courting
Nhà xuất bản Trí tuệ (Boston, Mỹ)

By admin